Regulamin

Korzystanie ze sklepu www.bimbus.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

§1. WSTĘP

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.bimbus.com.pl jest firma Rustika Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XI IWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198382.
 2. Nabywcą towarów, oferowanych w sklepie internetowym www.sklep.bimbus.com.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 3. Sklep internetowy www.sklep.bimbus.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego www.sklep.bimbus.com.pl w chwili składania zamówienia.
 5. Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.sklep.bimbus.com.pl są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.
 6. Ceną wiążącą jest cena podana w sklepie internetowym www.sklep.bimbus.com.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

§2. ZAMÓWIENIE

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie . Dodatkowo pracownik sklepu może kontaktować się z Nabywcą w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Nabywca dokona jego potwierdzenia zgodnie z instrukcją. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane. Mail wysłane po złożeniu zamówienia to mail wysłane automatycznie przez system. Jeżeli go nie otrzymujesz tzn. że Twoje zamówienie nie zostało przyjęte . W tym przypadku, albo jeżeli masz jakiekolwiek problemy techniczne podczas złożenia zamówienia , prosimy koniecznie o kontakt mailem na adres kontakt@bimbus.com.pl lub telefonicznie na numer 022/628 51 40
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia;
  b. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu pieniądze na koncie bankowym;
  c. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty.
  8. Sklep www.sklep.bimbus.com.pl zastrzega sobie prawo do:
  a. anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
  b. odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub, na życzenie, fakturę VAT. Paragony/ faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt pod adresem kontakt@bimbus.com.pl
 8. Zamówienia można anulować wyłącznie drogą mailową przed jej realizacją tzn. tak długo, jak paczka nie została wysłana .
 9. Klient po dokonaniu zakupu z opcją odbioru osobistego ma pięć dni na odbiór zamówienia licząc od daty dokonania zamówienia internetowego.

§3. DOSTAWA

 1. Zakupione towary mogą być odebrane w naszym sklepie firmowym, albo dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 2. Wszystkie paczki są wysłane wyłącznie za pośrednictwem kuriera.
 3. Koszty dostawy:  Płatność przelewem 15 zł Płatność przy odbiorze 20 zł. Koszt wysyłki zagranicznej ustalany indywidualnie.
 4. Czas realizacji zamówienia: Przy większości towarów podajemy (w dniach roboczych) czas wysłania zamówienia z magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Firmę Kurierską , zwykle 2-4 dni robocze.
 5. O nadaniu paczki Nadawca będzie poinformowany mailem.
 6. Zwrot nie doręczonej paczki. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Nabywca ma obowiązek skontaktować się z pracownikiem sklepu BIMBUS e-mailem pod adresem kontakt@bimbus.com.pl jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 2 dni od daty nadania . Nabywca, który tego nie zrobi, będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do sklepu www.sklep.bimbus.com.pl, obciążony kosztami przesłania.
 7. Odmowy przyjęcia paczki. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Nabywca, zamówiony towar wraca do sklepu, a Nabywca zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 40% wartości dokonanych zakupów .
 8. Przesyłki kurierskie uszkodzone podczas transportu. Każdą przesyłkę kurierską proszę otworzyć w obecności kuriera. Podstawą reklamacji uszkodzonej/niekompletnej przesyłki jest protokół sporządzony przez kuriera tylko w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną jego napisania oraz kontakt ze sklepem najpóźniej w ciągu 3 dni. Przyjęcie przez Nabywcę przesyłki bez zastrzeżeń (tzn. podpisanie jej odbioru) powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Każdy Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Nabywcy ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.

§4. PŁATNOŚĆ

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a. przy odbiorze: należność pobiera kurier;
  b. przelewem bankowym na konto, podane na stronie sklepu.

§5. ZWROTY

 1. Sklep gwarantuje możliwość zwrotu zamówionego towaru w terminie do 14 dni od daty płatności i   jego otrzymania. Towar prosimy zwrócić na adres: Bimbus Exclusive ul. Piękna 7/9 00-593 Warszawa
 2. Zwrotowi lub wymianie podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz niezniszczonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy.
 3. W razie ewentualnego zwrotu należy powiadomić sklep o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@bimbus.com.pl
 4. Koszty przesyłki zwracanego towaru do sklepu w każdym przypadku ponosi Nabywca w całości.
 5. Po odebraniu towaru sklep niezwłocznie zwróci Nabywcy zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 6. Jeśli towar został wysłany na koszt Rustika Sp. z o.o., z kwoty podlegającej zwrotowi zostanie potrącony koszt wysyłki do Nabywcy.
 7. Sklep nie wymienia towaru na inny kolor lub rodzaj. W takim przypadku należy dokonać zwrotu i złożyć nowe zamówienie.

§6. REKLAMACJE

 1. Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzić protokół podpisany przez Nabywcę i Kuriera. Tylko w tym przypadku reklamacja z tytułu uszkodzeń powstałych w transporcie zostanie uznana.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
 3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu.
 4. Przed wysyłką produkt należy oczyścić i opakować w karton. W przypadku niestarannego opakowania produktu Rustika Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie wskutek niedostatecznego zabezpieczenia produktu.
 5. Lampy i meble należy odesłać wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Reklamacje rozpatrywane i załatwiane są w terminie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.
 7. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary.
 8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§7. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Wysyłając dane osobowe, Nabywca dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień oraz celach marketingowych przez firmę Rustika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Rustika Sp. z o.o. właścicielem sklepu www.sklep.bimbus.com.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 5. Nabywca potwierdzając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.